Consumptief Krediet

Een consumptief krediet wordt omschreven als een lening voor alledaagse producten of diensten. Het betreft zaken met een beperkte houdbaarheidsdatum, zoals een auto, tv, wasmachine of vakantie. In feite is het consumptief krediet slechts een verzamelnaam voor twee soorten leningen: het doorlopend krediet en de persoonlijke lening. Voor welk consumptief krediet u kiest, is afhankelijk van het doel van de lening en van uw persoonlijke voorkeuren.

Het doorlopend krediet wordt afgesloten wanneer het nog onduidelijk of onzeker is hoeveel een aanschaf gaat kosten. U kunt hierbij denken aan een verbouwing of de aanleg van een tuin. Samen met de kredietverstrekker spreekt u een kredietlimiet af. Tot aan dat limiet bent u vrij om gewenste geldbedragen uit het krediet op te nemen. Wanneer u geld opneemt en waarvoor u het geld gebruikt, kunt u geheel zelf bepalen. U lost per maand een bepaald vast bedrag af voor zowel aflossing als rente. Het doorlopend krediet kent een variabele rente. Hierdoor staat niet vast hoeveel van het vaste maandbedrag uit rente bestaat, en daarmee ook niet hoeveel aan aflossing. De periode waarin u het opgenomen bedrag moet terugbetalen staat daarmee niet vast. Eerder afgeloste bedragen kunnen altijd opnieuw uit het krediet worden opgenomen. Veel mensen hebben met het afsluiten van een doorlopend krediet extra geld achter de hand voor onverwachte uitgaven of voor uitgaven waarvan niet precies vast staat hoeveel deze gaan kosten, zoals studiekosten of een vakantie.

De goedkoopste lening op dit moment wordt verstrekt door Geld Lenen XL – zie Goedkoop Krediet voor meer informatie, mogelijkheden en een offerte.

Een persoonlijke lening is een lening met een vast leenbedrag. De lening wordt veelal afgesloten voor de aanschaf van alledaagse producten als een televisie, wasmachine of auto. Bij de persoonlijke lening staat niet alleen het leenbedrag vast. Ook de rente, aflossing en looptijd van de persoonlijke lening staan bij het afsluiten helemaal vast. Het vaste maandbedrag dat u tijdens de looptijd betaalt, kent hierdoor een vast aandeel aflossing en rente. Hoe hoog het rentepercentage is, wordt bepaald aan de hand van onder meer een risicoprofiel (hoe groot is de kans dat u een lening zonder problemen kunt terugbetalen), de marktrente, de hoogte van het leenbedrag en eventuele aanvullende verzekeringen. Zowel bij een persoonlijke lening als doorlopend krediet wordt in de meeste gevallen een overlijdensrisicoverzekering meegeleverd. Deze zorgt ervoor dat openstaande schuld wordt kwijtgescholden bij overlijden. Het gaat dan niet om achterstallige betalingen.

Overigens is het consumptief krediet in feite niet bedoeld voor het opknappen van uw woning met het oog op het creëren van overwaarde.