Rentekrediet

Vaak wordt het rentekrediet gezien als een vorm van het doorlopend krediet. Ook bij het rentekrediet spreekt u met de kredietverstrekker van te voren een limietbedrag af. U kunt tot dit limietbedrag onbeperkt geldbedragen opnemen. U bepaalt zelf hoeveel geld u opneemt en wanneer u het nodige bedrag opneemt. Ook het bestedingsdoel van het opgenomen geld staat u geheel vrij. U betaalt echter, in tegenstelling tot een standaard doorlopend krediet, tijdens een bepaalde periode geen verplichte aflossing. Het is voldoende om rente over het uitstaande saldo te betalen.

Bij een rentekrediet heeft u dus geen verplichting tot aflossing. Dit geldt niet voor de gehele looptijd van het krediet. Van te voren wordt een periode vastgelegd waarvoor de aflossingsplicht ontbreekt. In de meeste gevallen gaat het om vijf jaar. Tijdens deze periode betaalt u maandelijks een variabele rente over het opgenomen bedrag. Het bedrag aan rente kan hierdoor per maand verschillen. Wanneer de vastgelegde periode verstrijkt, bekijkt de kredietverstrekker of u in aanmerking komt voor een nieuwe aflossingsvrije periode. Het krediet wordt omgezet in een standaard doorlopend krediet wanneer u niet in aanmerking komt voor een tweede aflossingsvrije periode. U betaalt vanaf dan een maandelijks bedrag aan aflossing en rente. Na de aflossingsvrije periode kunt u ook altijd zelf ervoor kiezen over te gaan tot een krediet met aflossing of het bedrag in één keer af te lossen. Dankzij de aflossingsvrije periode heeft het rentekrediet de laagste maandlasten in vergelijking met andere leningen.

Aan het afsluiten van een rentekrediet zitten twee belangrijke voorwaarden. De minimale leeftijd is 18 jaar en vaak ligt de maximale leeftijd op 65 jaar. U moet bovendien over een vast dienstverband beschikken om het rentekrediet af te sluiten. Een uitkering van een sociale dienst is niet voldoende. De looptijd van het rentekrediet ligt niet vast. Er bestaat daardoor de kans dat u een vrij lange tijd aan het krediet, en de schulden, vast zit. Meestal wordt een rentekrediet afgesloten wanneer men weet dat het over een aantal jaar voldoende geld heeft om het krediet in één keer af te lossen. Zo wordt het rentekrediet veel gebruikt door mensen die op het punt staan te trouwen of die aan het begin van hun carrière staan.